Τηλ.: 2111064400 Φαξ: 2106436374 Email: info@teayet.gr
Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού: 10.00 - 15.00

Ανακοίνωση περί μη αύξησης του πλαφόν ανώτατου μισθού.

Ημερομηνία: Τετ, 20/03/2019 - 12:44

 

Απόσπασμα πρακτικού Συνεδρίασης ΔΣ 9η/04-03-2019.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου αποφάσισε ότι,  το αναφερόμενο στο άρθρο 25 παρ. 1 ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών, δεν θα μεταβληθεί και παραμένει στο ποσό των 5.860,80 €  όπως ισχύει μέχρι σήμερα.