Τηλ.: 2111064400 Φαξ: 2106436374 Email: info@teayet.gr
Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού: 10.00 - 15.00

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για την ανάθεση των Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή.

Ημερομηνία: Δευ, 23/03/2020 - 12:58

 

Σας γνωστοποιούμε ότι η προθεσμία υποβολής προσφορών για την ανάθεση των  Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή παρατείνεται μέχρι 30/04/2020.