Τηλ.: 2111064400 Φαξ: 2106436374 Email: info@teayet.gr
Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού: 10.00 - 15.00

Βεβαιώσεις Συνταξιούχων για την Εφορία

Συμπληρώστε το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του συνταξιούχου και το οικονομικό έτος για το οποίο θέλετε την βεβαίωση και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί «Αποστολή».